MOZCAST موزکست چیست؟

mozcast

موزکست آزمایشی در راستای ردیابی آب و هوای الگوهای الگوریتم موتورجستجوی گوگل است.طبق آمار گوگل در سال ۲۰۱۰، ۵۱۶ تغییر در الگوریتم های موتور جستجوی خود ایجاد کرده است و شواهد نشان می دهند که این تغییرات همچنان ادامه دارد.موزکست طراحی شده است تا به دیگران در دنبال کردن این تغییرات کمک کند.
روش کار موزکست

موزکست هر ۲۴ ساعت ۱۰۰۰ کلمه ی کلیدی دست چین شده را انتخاب می کند و نتایج جست و جوی گوگل را دریافت می کند. واژه های کلیدی از قصد طوری انتخاب می شوند که از مقاصد محلی واضح جلوگیری کنند و به طور مساوی بر اساس حجم درخواست بین پنج “bin” تقسیم شده و هر روز تقریباً در زمانی ثابت از مکانی ثابت ردیابی می شوند.به عبارت دیگر موزکست تمام تلاش خود را برای تحت کنترل بودن دیتاها می کند.روزانه موزکست ۱۰ مورد اول را انتخاب می کند و با ۱۰ مورد اول روز قبل مقایسه می کند و تغییرات (دلتا)رو محاسبه می کند.برای اندازه گیری دلتا موزکست از دو معیار دلتا ۱۰ و دلتا ۱۰۰ استفاده میکند. بعد از محاسبه تغییرات نتیجه را به صورت دما بر حسب سانتی گراد اعلام میکند.دمای هوا در یک روز متعادل ۲۱ درجه سانتی گراد می باشد.

موزکست معیار های مختلف زیادی برای مقایسه ۱۰ نتیجه اول در دو روز را آزمایش کرد و در پایان به دو معیار دلتا ۱۰ و دلتا ۱۰۰ دست یافت. اولین معیار دلتا ۱۰۰ است که با مقایسه ۱۰ نتیجه اول در دو روز خروجی آن عددی بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد که به صورت زیر محاسبه می شود:

+۰ اگر جایگاه تغییری نکند
+|#| اگر جایگاه در در محدوده ۱۰ نتیجه اول تغییر کند
+۱۰ اگر نتیجه از ۱۰ نتیجه اول خارج شود

به عنوان مثال اگر URL از ۲ ام به ۵ ام تغییر جایگاه پیدا کند، # برابر ۳ خواهد بود و سه تا به مقدار دلتا ۱۰۰ اضافه خواهد شد. برای نرمالیزه کردن دیتا،از دلتا ۱۰۰ ریشه توان دوم گرفته می شود و دلتا ۱۰ که عددی بین ۰ تا ۱۰ است به دست می آید.تمامی نتایج موزکست بر پایه دلتا ۱۰ می باشد.

آب و هوا چه کاربردی دارد؟

به بیان ساده،هرچه دما افزایش می یابد یعنی تغییرات بیشتری در ۲۴ ساعت گذشته در رتبه بندی گوگل ایجاد شده است.هر دما نیز با یکی از ۵ حالت آب و هوایی بالا برای نمایش شدت نمایش داده می شود.بنابراین اگر تغییرات عمده ای در الگوریتم ها باشد دمای بالا و وضعیت هوای طوفانی رو در آن روز خواهیم داشت.

استفاده از آب و هوا صرفا برای ایجاد جذابیت است.

پیشنهاد می کنم جهت بهبود رتبه ی خود در گوگل تغییرات موتور جستجوی گوگل را در سایت موزکست دنبال کنید.

What Is MozCast?

MozCast is an experiment in tracking the “weather” patterns of the Google algorithm. While big updates like Panda and Penguin get a lot of press, Google revealed that they made 516 changes in 2010, and all evidence suggests that pace has continued. What we notice is barely the tip of the iceberg. MozCast was designed to help you keep track of the day-to-day changes in the Google algorithm.
How Does It work?

It all starts with this: every 24 hours, we track a hand-picked set of 1,000 keywords and grab the top 10 Google organic results. Keywords were deliberately chosen to avoid obvious local intent, are distributed evenly across 5 “bins” by query volume, and are tracked at roughly the same time every day from the same location. In other words, we do our best to keep the data set tightly controlled.

Each day, we take the current top 10 and compare it to the previous day’s top 10 (for any given keyword), and calculate a rate of change or “delta”. Specifically, we use two metrics – called Delta 100 and Delta10 – which measure the change across the entire set of top 10 results. Then, we crunch Delta10 across all 1,000 keywords and multiply the resulting average by a fixed multiplier (currently, 28.0) to produce something that looks like a temperature (in °F). An average day is about 70°F.
So, What’s a Delta10?

Ok, here’s the more complicated version of the story. We tried a lot of metrics for comparing two sets of top 10 results, and we ultimately landed on two that seemed to work pretty well but were simple enough to explain. The first is “Delta100” – for any two days of top 10 rankings, it gives us a number from 0-100, calculated by the following rules:

+0 if the ranking stays the same
+|#| if the ranking moves in the top 10
+10 if the ranking drops out of the top 10

If a ranking moves, then “#” is the number of spots it moves – in other words, if a URL drops from the #2 spot to the #5 spot, then +3 gets added to Delta100 for that keyword. Across all 1,000 keywords, Delta100 looks like a power curve, so to normalize the data (and make statistics like the mean and standard deviation easy to calculate), we take the square root of Delta100 to create Delta10 (called that because it theoretically ranges from 0-10). All temperatures and long-term reports on MozCast are directly based off of Delta10.
What Does It Mean?

Put simply, the hotter the temperature, the more change we saw in Google rankings in the previous 24 hours. Each temperature also gets converted into one of five severity levels:

weather severity levels

The temperature and severity are completely connected at this point, so a big algorithm change means you’ll see hot and stormy weather. Again, the weather part is just for fun. Think of the severity as the at-a-glance view and the temperature as the refined view (a direct representation of our internal Delta10 metric). If it’s a stormy day, then something big happened.
Stay Tuned…

Data updates automatically every morning (~7:30am Pacific Time), and the 5-day history is available from the left sidebar. Check out the Google Algorithm Change History on moz.com for a list of how recent algorithm updates have scored on our scale. Follow us on Twitter @mozcast for your daily weather report.

مطلب در تاریخ 17 بهمن 1396 به روز شده است

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.