چگونه هویت بصری مناسب برند خود تعریف کنیم؟

برند چهره سازمان شماست و هر چه اصول هویت برند بهتر رعایت شود این چهره جذاب‌تر و موجه‌تر خواهد شد. در واقع برخورد اول مشتریان و سازمان از همین طریق است. هویت بصری برند هویت بصری تمام اجزایی است که مخاطبان قادر به مشاهده آن هستند. حال مخاطبا…

صدا و لحن برند

امروزه بیشتر از همیشه افراد در جستجوی برندهای قابل اعتماد هستند. برندهایی که مأموریت (Mission)، صدا (Voice) و لحن (Tone) واضح و ثابت در طول زمان داشته باشند. توسعه این ویژگی‌ها برای یک برند تاثیر زیادی بر دست یافتن و ارتباط با مخاطبانش دارد…