آموزش تنظیم IP روی ساب دامین در cPanel

به طور معمول کاربرد تنظیم IP یک سرور بر روی ساب دامین این است که با واردن کردن آدرس ساب دامین بتوانید به سرور دسترسی داشته باشید. آموزش تنظیم IP روی ساب دامین در cPanel برای شروع وارد کنتر پنل هاست سی پنل شوید. گزینه Zone Editor را که د…