گوگل مپ و جستجوگرها

گوگل مپ و سئو

از زمان یکپارچگی نتایج پایگاه های داده گوگل مپ در SERP ها خدمات این نقشه (گوگل مپ) مورد علاقه جستجوگر ها قرار گرفته است.
در این صورت امکان دارد که شرکت های اجرایی منطقه ای ( منطور شرکت های کوچک و محدود به یک منطقه است ) به طور برجسته ای در موتورهای جستجو نمایش داده شوند بدون آنکه نیازی باشد تا در وبسایت خود رتبه بالایی از عموم دریافت کرده باشد.
علاوه بر نگهداری پایگاه فهرست داده های تجاری دیدگاه مصرف کنندگان در گوگل پلاس منطقه ابزار مهمی برای ارتقای رتبه بندی و افزایش جذابیت اطلاعات وارده از شرکت در SERP ها است.
بنابراین این باید بخشی از استراتژی موتورهای جستجوی منطقه ای باشد تا از نظرات مصرف کنندگان خود در گوگل پلاس استقبال نمایند .

Google Maps and SEO

Ever since the integration of results from the database of Google Maps in the SERPs, this map service has become of interest to SEOs. In this way, it is possible that a regionally operating company is very prominently displayed in the results without it ranking high with its homepage directly for a generic term.

Besides the maintenance of the database of business listings, user reviews from Google Plus Local are important tools to strengthen both the ranking and attractiveness of the company entry in the SERPs. Therefore, it should be part of a regional SEO strategy to invite customer reviews of their company on Google Plus.

ثبت محل کسب کار خود درگوگل

1 + 1 = ?