قیمت عکاسی صنعتی گروه RH

 • یک جلسه
 • 2,000,000 تومان
  عکاسی صنعتی
 • تحویل کل فایل های اورجینال
 • ادیت حرفه ایی 10 عکس
 • دو جلسه
 • 4,500,000 تومان
  عکاسی صنعتی
 • تحویل کل فایل های اورجینال
 • ادیت حرفه ایی 20 عکس
 • یک کلیپ هدیه 30 ثانیه ایی
 • سه جلسه
 • 7,000,000 تومان
  عکاسی صنعتی
 • تحویل کل فایل های اورجینال
 • ادیت حرفه ایی 30 عکس
 • یک کلیپ هدیه 1 دقیقه ایی