نوشته‌ها

Google Maps biz reviews can now include hashtags

هشتگ به گوگل مپ اضافه شد!

گوگل مپ بدون هیچ هیاهویی ویژگی جدیدی را  به منظور کمک به کاربران برای یافتن بهتر مکان های  توصیه شده از سوی دیگران به برنامه خود اضافه کرده است.گوگل مپ در حال حاضر در بخش نظرات از هشتگ زدن پشتیبانی می کند. در قالب مثالی فرض کنید شما به یک …
گوگل مپ و سئو