نوشته‌ها

برند جهانی

چگونه یک برند جهانی درست کنیم ؟

چگونه یک برند جهانی درست کنیم ؟ تجربیات john j memonnell برای ایجاد یک برند جهانی تجزیه و تحلیل دقیق و برنامه ریزی از عوامل اساسی موفقیت محسوب می شود. یک هویت با ثبات برای برندتان حفظ کنید. حتی اگر خودتان را با ارزشها و الگوی مصرف بازار هدف …